Liên hệ

Trường THCS Dương Phong

Địa chỉ: Thông Tổng Ngay, Xa Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

SĐT:02813875191

Email:c2duongphong.pgdbachthong@backan.edu.vn